Back Office Service Support

Back Office Service Support

The Compliance Factory biedt een Back Office Support Service aan waarbij wij uw organisatie adviseren, begeleiden en tegen zeer lage kosten ontzorgen in het traject van de wet DBA en het inhuren van zelfstandigen.

Bij het zelf willen afhandelen van de overeenkomsten met zelfstandigen moeten er een aantal zaken op orde te zijn. Dit is noodzakelijk om de risico´s te beheersen:

draagvlak en awareness binnen de organisatie (handboek/procedures);
kennis over regelgeving met betrekking tot de rechtsgebieden arbeid, belasting, sociale wetten, Vreemdelingenbeleid en verbintenissen;
contracten (juiste overeenkomst voor betrokkene(n), compliancy);
personeel en middelen (software die de workflow ondersteunt en afhandelt);
contractpartij(en) t.b.v. extra opdrachtgever(s).
De intentie (betrokkenheid, transparantie, span of control, vertrouwen, etc.) kan leiden tot druk op de uitvoering.

Wij helpen u graag bij het inrichten en samenstellen van een contractomgeving die compliant en transparant is.

Heeft u de kennis niet in huis? The Compliance Factory kan u helpen door onze Contractmanagers en Business Consultants in te zetten. Ook biedt The Compliance Factory opleidingen aan om het kennisniveau van uw mensen op peil te brengen.

The Compliance Factory bewaakt de contractuele grenzen door de wetswijzigingen kenbaar te
maken en te implementeren. Uw voordeel: scheelt hoge juridische kosten.

De BOSS van The Compliance Factory:

Belanghebbenden ontzorgen door het inrichten en implementeren van onze workflow-methodiek die contractbeheer verzorgt en contract-compliancy borgt.

Opleiden/begeleiden van de medewerkers van de klant op alle gebieden die betrekking hebben op contractbeheer en contract compliance.

Software As A Service. Eigen (white-labeled) software die webbased is en zorgt voor
kostenreductie van de back-office en workflow-management.

Single Point of Contact. Het coördineren en zijn van de (extra) opdrachtgever(s), waardoor
klant zich kan beperken tot één compliance-partner: het Managed Services Model. (link naar MSP)

Bovenstaande services zijn ‘los’ te implementeren, waarbij per service een prijsafspraak gemaakt kan worden. Een groot voordeel is dat de services elkaar versterken en dat leidt tot nog betere kostenbeheersing.

Wat zijn de risicogebieden die zich voordoen en voortvloeien uit gebrek aan kennis?
• inhoud (model)overeenkomsten;
• toetsing en handhaving;
• rechtsopvolging;
• opdrachtdefinitie;
• dossiervorming;
• gezag/gelijkstelling;
• economische afhankelijkheid;
• aantal opdrachtgevers;
• 70%-criterium.

In de praktijk leidt dit tot een minimaal pakket van eisen waarin het volgende voorkomt:

• de intentie;
• geen gezag, resultaat;
• positie ten aanzien van elkaar;
• economische onafhankelijkheid;
• uitvoering naar eigen inzicht;
• eigen verantwoordelijkheid;
• geen arbeidsovereenkomst;
• geen gelijkstelling;
• geen rechtsopvolging;
• geen persoonsgebonden arbeid;
• geen beperking mbt vervanging;
• ondernemersrisico;
• heldere betalingsvoorwaarden.

Hopelijk heeft u een beter beeld gekregen van de problematiek én de oplossingen.
U kunt de folder van The Compliance Factory downloaden voor meer informatie via download. Maar het beste is om even contact met ons op te nemen. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen wij onderzoeken waarmee wij u kunnen helpen en welke oplossingen passend zijn.

Bel voor een gratis afspraak naar 0345- 531700 of mail naar mail@compliancefactory.nl

Overigens geeft The Compliance Factory u ook een advies indien wij denken dat u beter geholpen bent met een andere oplossing of een andere partij.

(De groei van The Compliance Factory de afgelopen jaren komt door de zeer betrokken werkwijze die wij onze klanten en contractanten bieden.
Dát maakt het verschil tussen Contact en ContRact. De “R” van Relatie en Respect. En dat kan alleen groeien als er wederzijds vertrouwen bestaat.)