Business Modellen

Business Modellen

Model 1: Uitzenden
Dankzij het internet (LinkedIn) kan een bedrijf met de juiste middelen en kennis tegenwoordig zelf snel beschikbaar personeel vinden. Dat zorgt ervoor dat de marge die normaal aan uitzenders, detacheerders of uitleners wordt uitgegevens, snel bespaard.

Hierdoor is het business-model van uitzenden, inlenen en detacheren genoodzaakt veranderingen door te voeren.

Het uitzendmodel heeft namelijk een aantal tegenstrijdige belangen in zich.
• Het inzetten van eigen mensen levert geld op;
• Inzetten moeten zo vaak en zo lang (arbeidsduur) mogelijk gebeuren;
• Er is altijd een stevige drang aanwezig om meer invloed te krijgen op het personeelsbestand.

Het tegenstrijdige is dat de klant voor deze diensten betaalt, maar nooit de controle over het eigen personeelsbestand heeft of krijgt.

Model 2: Partiële ondersteuning

Het model waarbij alleen de afhandeling van de contracten uitbesteed wordt, wordt Contractmanagement genoemd. Dit is een administratieve service waarvoor in de meeste gevallen de klant een bijdrage betaalt. Hetzelfde geldt voor “Payrollen”, “Recruitment”, “Selectie/werving” of “RPO”. Het zijn diensten waarvan de opslag vooraf bepaald is.

Model 3: No-pay

Nieuwe business-modellen richten zich steeds meer op kostenbeheersing. De dienstverlening kost in eerste instantie niets en levert voor de dienstverlener niet eerder rendement op dan wanneer er bepaalde targets en/of prestaties gerealiseerd zijn. Dit wordt ook wel een no-pay benadering genoemd. Hier is de invloed van de uitzender, recruiter of broker veelal geminimaliseerd en hebben deze partijen minder grip op de keuzes van inhuur. Toch zien we hier ook een mix optreden, omdat uitzenders, recruiters en brokers toch aan het stuur van de inhuur blijven staan en deze ook zelfs uitbreiden. En dan is de vraag hoe neutraal er te werk wordt gegaan.

Model 4: WE pay

Nog verdergaande modellen richten zich op een “WE pay”-benadering, waarbij de dienstverlener de klant een bedrag betaalt als ‘borg’ van het gegarandeerde succes. Daarbij kiest men de rol als ondersteuner van de inkoop/het management in plaats van uitsluitend een rol in de uitvoering van services.

Deze rol is niet voor iedereen weggelegd, want de dienstverlener moet dan van veel zaken kennis hebben en oplossingen aan kunnen bieden. De klant zou dit niet erg moeten vinden, want:

• het levert direct een netto winst op

• de kosten van de dienstverlener komen uit diens bijdrage aan gegarandeerde besparingen

• de dienstverlener die dit kan moet een financieel stevige positie hebben, wat de continuïteit ten goede komt.

The Compliance Factory heeft model 4 als voorkeur.