Over TCF

Over Compliance Factory

Dit kan u van ons verwachten

Compliance Factory is gespecialiseerd in het adviseren en inregelen van inhuur-oplossingen. De inhuur van personeel wordt op een fabrieksmatige wijze afgehandeld waarbij tegelijkertijd hoge kwaliteit en compliancy wordt gegarandeerd.

Wij vinden het belangrijk om een zakelijke samenwerking op te bouwen die gebaseerd is op gelijkheid, transparantie en  wederzijdse waardering en respect. Immers, het verschil tussen Contact en Contract is de “R” van “Relatie”en “Respect”.

Ons dienstenmodel is volledig gericht op:

 • Leveren van intern en/of extern contractmanagement;
 • Helpen bij het samenstellen en beoordelen van overeenkomsten;
 • Regelen en bewaken van compliancy;
 • Audits/reviews
 • Kennisdeling.

Compliance Factory voorziet u vanuit een neutrale back-office positie van kennis, advies en oplossingen.

Wij zijn betrokken in werkgroepen die met Ministeries en de Belastingdienst (uitvoerings)beleid en overeenkomsten bespreken. Hierdoor kunnen en zullen wij u als eerste voorzien van meer actuele kennis over (wijzigende) wetgeving, de oplossingen en betrouwbaar en onderbouwd risico-management.

Missie

Verander Perspectief en Ontdek Meer Mogelijkheden.

Visie

Verander
De economische recessie heeft aangetoond dat zekerheden geen zekerheden zijn zolang zij niet gebouwd zijn op zuivere intenties. Het dwingt ons tot veranderen. Om anders naar onze bedachte werkelijkheid te kijken.

Perspectief
Daarbinnen zullen wij altijd op zoek gaan naar een basis waarop gebouwd en gerekend kan worden. Beseffen we dan wel dat dit ook direct de grootste belemmering kan zijn van vooruitgang?!
Vaak horen we dat het verfrissend is om eens op een andere manier naar iets te kijken. Dat horen we altijd van een ander en niet van onszelf. Perfect! Want daar gaat het bij de mensen van Compliance Factory ook om. Sta open voor andermans perspectief (zakelijk en privé) en ontdek kansen in veranderingen.
Zet alles in een ander perspectief en verken elkaars toegevoegde waarde. Zonder enige verplichting.

en Ontdek
Veranderen van perspectief is niet zo moeilijk. Een voorbeeld: kijk naar ons logo en concentreer je op de donkere kubussen. De lichtblauwe kubussen lijken transparant. Met de ogen open concentreer je je nu op de lichte kubussen en ineens lijken de donkere kubussen transparant.
En als je je op de hoeken van de kubussen concentreert en de lijntjes negeert, dan zie je alleen maar zeshoeken.
Ander voorbeeld? Twijfel je aan (het inzetten van) een verandering binnen het bedrijf? Dan overheerst een eigen perceptie die gebaseerd is op angst.

Meer Mogelijkheden
Kijk er eens naar vanuit het bedrijfsbelang en (h)erken meer mogelijkheden. Omarm problemen en mogelijkheden, deel ze en het zal de toekomst van het bedrijf en van jou altijd ten goede komen. Het is maar net hoe je naar iets kijken wilt! En je zal zien en ervaren wat je wilt zien en creëert.

Een overzicht

 • Strategie

   

  Compliance Factory wil bij de top drie in Nederland behoren van bedrijven op het gebied van ondersteuning bij het uitvoeren van inhuurbeleid (consultancy, auditing, contractbeheer, contract compliance en payrolling).
  Voor ondernemingen die te maken hebben met CAO’s wordt de uitzendorganisatie TCF 52 aangeboden. Dit maakt het mogelijk om ook in andere loonsegmenten Managed Services aan te bieden. Lees meer…

 • Werkwijze

  Compliance Factory start altijd met een inventarisatie van de staande organisatie die invloed heeft op de inhuur van externen. Deze inventarisatie kan ook op individueel niveau gebeuren.

  Per inhuur wordt gekeken naar korte- en lange-termijn verplichtingen. De contracten worden daarop aangepast zonder de risico’s te verhogen of non-compliance te veroorzaken. Lees meer…

   

  Werkwijze

 • Onderscheidend

   

  Risicoloos inhuren en onderscheidende factoren van Compliance Factory helpen zelfstandige, uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en opdrachtgevers bij het inregelen van de juiste contractomgeving onder de beste voorwaarden en in een 100% transparante omgeving.

  Bij Compliance Factory heeft u meer inzicht in de flexibele arbeidsschil en externe inhuur. Bij onvoldoende inzichten en kennis in de knelpunten en de constant wijzigende wet en regelgeving heeft u geen grip meer op de effectiviteit en kosten. Lees meer…

Onze test -en toolsets helpen u bij:

 • het vormen van een strategie

 • het beoordelen van directe en indirecte inhuurrisico’s

 • het samenstellen van standaard documentatie inzake actuele inhuur

 • het testen van kennisniveau

Wij behoren absoluut tot de top als het gaat om kennis inzake contractmanagement (het organiseren, inregelen en beheren van de externe contracten)!

Een kennismakingsgesprek kan u al helpen bij het vinden van de echte problemen en oplossingen die zich in uw organisatie voordoen.
Ook kan u op de website via de aanwezige testsets kijken waar u staat.