Strategie

Strategie

The Compliance Factory wil bij de top drie in Nederland behoren van bedrijven op het gebied van ondersteuning bij het uitvoeren van inhuurbeleid (consultancy, auditing, contractbeheer, contract compliance en payrolling).
Voor ondernemingen die te maken hebben met CAO’s wordt de uitzendorganisatie TCF 52 aangeboden. Dit maakt het mogelijk om ook in andere loonsegmenten Managed Services aan te bieden.

Administratieve afhandeling van inhuur behoort niet tot de core-business van bedrijven.
Veel bedrijven willen terugtreden in hun core-business en andere onderdelen van het ondernemen flexibel kunnen inzetten.

The Compliance Factory speelt in op deze behoefte door een gericht aanbod van excellente uitvoer van wet- en regelgeving en een fabrieksmatige uitvoer van de administratieve processen.

Dit doet zij door zelf ontwikkelde Vendor Management Software aan te bieden die het gehele administratieve proces minimaliseert tot een minimum aantal handelingen.

Markt trekt aan
De personeelsmarkt zal herstellen en het gevecht om personeel zal weer.
Maar wel op flexbasis, want deaan vaste medewerkers klevende (financiële) nadelen zullen werkgevers blijven afschrikken.

Maatregelen vanuit de Overheid ten aanzien van uitzenden en flexibilisering zullen de groei naar Zelfstandigheid eerder stimuleren dan frustreren.
De groei van met name Managed Services komt er aan en de verwachting is dat dit ook de inleiding gaat leveren tot een meer projectmatige benadering van flexibele oplossingen.
Door de vergrijzing zal personeel nog schaarser worden. Druk op de personeelsmarkt betekent dat het steeds minder wenselijk zal worden om personeel zelf in dienst te nemen en dat flexibele arbeid verder zal groeien.

En tenslotte is er de denkwijze van de jongere generaties die veel projectmatiger denken en minder vanuit binding met bedrijven. Dit wordt onder een Managed Services Programma uiteindelijk geïmplementeerd als het zogenaamde Statement Of Work. Een resultaatsverbintenis waar wel afgesproken wordt WAT het resultaat is en niet bepaald wordt HOE men tot dat resultaat dient te komen. De perfecte basis voor een Zelfstandige en een nieuwe aanpak die echte kostenbeheersing binnen bereik brengt.