Diensten

Diensten

1

Adviseren & begeleiden en tegen zeer lage kosten

2

Ontzorgen in het traject van de wet DBA en het inhuren van zelfstandigen

1

Kandidatenregistratie

2

Aanvragenregistratie

3

Distributie van aanvragen

1

Inhuren en het on-boarding

2

Tijdregistratie

3

Betaling

4

Geconsolideerde facturatie

1

Model 1: Uitzenden

2

Model 2: Partiële ondersteuning

3

Model 3: No-pay

4

Model 4: WE pay

Back Office Service Support

Compliance Factory biedt een Back Office Support Service aan waarbij wij uw organisatie adviseren, begeleiden en tegen zeer lage kosten ontzorgen in het traject van de wet DBA en het inhuren van zelfstandigen.

Bij het zelf willen afhandelen van de overeenkomsten met zelfstandigen moeten er een aantal zaken op orde te zijn. Dit is noodzakelijk om de risico´s te beheersen:

  • draagvlak en awareness binnen de organisatie (handboek/procedures);
  • kennis over regelgeving met betrekking tot de rechtsgebieden arbeid, belasting, sociale wetten, Vreemdelingenbeleid en verbintenissen;
  • contracten (juiste overeenkomst voor betrokkene(n), compliancy);
  • personeel en middelen (software die de workflow ondersteunt en afhandelt);
  • contractpartij(en) t.b.v. extra opdrachtgever(s).

De intentie (betrokkenheid, transparantie, span of control, vertrouwen, etc.) kan leiden tot druk op de uitvoering.

Wij helpen u graag bij het inrichten en samenstellen van een contractomgeving die compliant en transparant is. Lees meer…

Het echte Managed Services zoals dat uit de Verenigde Staten overgekomen is, eist het nodige vertrouwen van betrokkenen.
Door een volledig transparante en neutrale houding kan een echte MSP aantonen ‘boven de partijen’ te willen staan om op die wijze de klant te voorzien van de juiste beslissingen tegen de beste prijs. En het inhuren van externen naar een hoger niveau te tillen waarbij Total Workforce Planning (inclusief Statement of Work en fixed price aanpak) het uurtje-factuurtje overstemt. Compliance Factory kan Managed Services op zowel nationaal en internationaal (Global) niveau leveren.

Een Managed Services Provider (MSP)-programma bestaat meestal uit twee belangrijke componenten: technologie en diensten.
Het technologie component; Vendor Management Systeem (VMS), is een applicatie waarmee het gehele inhuurproces wordt beheerd. Van de initiële aanvraag door de manager tot en met het goedkeuren van een opdrachtbevestiging door de leverancier.

VMS automatiseert processen m.b.t. de tijdelijke werknemer om zo efficiëntie te creëren en gegevens vast te leggen. Het systeem zorgt voor een realtime overzicht om die gegevens inzichtelijk te krijgen.

De functionaliteiten omvatten het gehele scala van
• Kandidatenregistratie;
• Aanvragenregistratie;
• Distributie van aanvragen;
• Inhuren en het on-boarding;
• Tijdregistratie;
• Betaling;
• Geconsolideerde facturatie.

De leveranciers in het programma worden vaak gekozen uit het bestaande leveranciersnetwerk van detacheerders, uitzenders, recruiters en/of brokers. Lees meer…

Vendor Management

VMS staat voor Vendor Management System. VMS is een applicatie waarmee het gehele inhuurproces wordt beheerd. Van de initiële aanvraag door de manager tot en met het goedkeuren van een opdrachtbevestiging door de leverancier.

VMS automatiseert processen m.b.t. de tijdelijke werknemer om zo efficiëntie te creëren, gegevens vast te leggen en het zorgt voor een methodiek om die gegevens inzichtelijk te maken.

De functionaliteiten omvatten het gehele scala van
• Kandidatenregistratie;
• Aanvragenregistratie;
• Distributie van aanvragen;
• Inhuren en het on-boarding;
• Tijdregistratie;
• Betaling;
• Geconsolideerde facturatie.

Het systeem is daarnaast ‘Self-billing’. Lees meer…

Business Modellen

Model 1: Uitzenden
Dankzij het internet (LinkedIn) kan een bedrijf met de juiste middelen en kennis tegenwoordig zelf snel beschikbaar personeel vinden. Dat zorgt ervoor dat de marge die normaal aan uitzenders, detacheerders of uitleners wordt uitgegevens, snel bespaard.

Hierdoor is het business-model van uitzenden, inlenen en detacheren genoodzaakt veranderingen door te voeren.

Het uitzendmodel heeft namelijk een aantal tegenstrijdige belangen in zich.
• Het inzetten van eigen mensen levert geld op;
• Inzetten moeten zo vaak en zo lang (arbeidsduur) mogelijk gebeuren;
• Er is altijd een stevige drang aanwezig om meer invloed te krijgen op het personeelsbestand.

Het tegenstrijdige is dat de klant voor deze diensten betaalt, maar nooit de controle over het eigen personeelsbestand heeft of krijgt.

Model 2: Partiële ondersteuning

Het model waarbij alleen de afhandeling van de contracten uitbesteed wordt, wordt Contractmanagement genoemd. Dit is een administratieve service waarvoor in de meeste gevallen de klant een bijdrage betaalt. Hetzelfde geldt voor “Payrollen”, “Recruitment”, “Selectie/werving” of “RPO”. Het zijn diensten waarvan de opslag vooraf bepaald is. Lees meer…