Implementatie

Implementatie

Een Managed Services Provider (MSP)-programma bestaat meestal uit twee belangrijke componenten: technologie en diensten.
Het technologie component; Vendor Management Systeem (VMS), is een applicatie waarmee het gehele inhuurproces wordt beheerd. Van de initiële aanvraag door de manager tot en met het goedkeuren van een opdrachtbevestiging door de leverancier.

VMS automatiseert processen m.b.t. de tijdelijke werknemer om zo efficiëntie te creëren en gegevens vast te leggen. Het systeem zorgt voor een realtime overzicht om die gegevens inzichtelijk te krijgen.

De functionaliteiten omvatten het gehele scala van
• Kandidatenregistratie;
• Aanvragenregistratie;
• Distributie van aanvragen;
• Inhuren en het on-boarding;
• Tijdregistratie;
• Betaling;
• Geconsolideerde facturatie.

De leveranciers in het programma worden vaak gekozen uit het bestaande leveranciersnetwerk van detacheerders, uitzenders, recruiters en/of brokers.

The Compliance Factory voorziet haar klanten van een volledig geïntegreerd systeem. Er is al een implementatietijd vanaf twee weken mogelijk (afhankelijk van de integreren processen). Dit is inclusief de integratie van bestaande leveranciers en de contractomgeving.

Dit geldt ook voor Overheden. Er wordt volledig voldaan aan de Europese aanbestedingscriteria en het VMS voorziet daarin.
In de Verenigde Staten en Groot Brittanië is MSP al ver geïntegreerd en levert het een nieuwe manier van werken op. Door de mogelijkheden van het internet, draagt het bij aan verbetering van de werkgelegenheid, vergroot het kansen en verbetert het duurzaamheid. Daarnaast draagt het bij aan kostenbestrijding: het zogenaamde Statement Of Work (SOW).

De vragen die gesteld kunnen worden:
• gaat het om één geïntegreerde oplossing of is er sprake van een verzameling leveranciers (al dan niet onder één voorkeurspartij)?
• hoe wordt voorkomen dat tegengestelde belangen zich voordoen tussen VMS-leverancier en de Managed Services Provider?
• hoe neutraal is de leverancier als het gaat om het aanbieden van “eigen” resourcers/resources?
• hoe transparant is de MSP/VMS?
• welke besparingen worden gerealiseerd en hoe wordt de structuur en efficiëntie geborgd?
• wat zijn en hoe ondersteunt het systeem de KPI’s?
• wat is de continuïteitsgarantie van betrokkenen?
• hoe ziet overdracht eruit als de MSP-relatie wordt beëindigd?