Extra’s

Seminars

Wij hebben tientallen voorlichtingsdagen georganiseerd en tientallen keren als gastspreker/voorlichter kennis gedeeld. Een bewijs van onze expertise en rol als het gaat om het dossier “Inhuren van Zelfstandigen”.
De seminars laten weten hoe met zelfstandigen gewerkt kan (blijven) worden onder (of ondanks) de wet DBA.
Beseft u nog dat de modelovereenkomsten 5 jaar geldig zijn ?! Is degeen die u toepast nog geldig ?
Ongeacht, hoe men het wendt of keert: men moet verder.

U wilt zeker weten wat op uw bord ligt. Nu en in de toekomst. Wij kunnen en zullen u daaromtrent voorlichten.

Leg de datums vast in uw agenda, want alles wat behandeld wordt is altijd zeer actueel. En altijd voorzien van vernieuwende inzichten !

De seminars zijn voor hen die (in)direct te maken met het inhuren van externen en meer inzichten willen verkrijgen over risico’s, risicobeheersing en een aanpak voorgelegd willen zien ten gevolge van bijv. wetswijzigingen.
Vanzelfsprekend is men altijd welkom op een seminar. Wees wel op tijd met aanmelden, want vol is vol !

Bedrijven (inclusief Dienstverleners en Zelfstandigen) blijven op deze wijze op de hoogte van de ontwikkelingen rondom HR, AVG, Managed Services, Payrolling en Contractmanagement.
Uitsluitend worden onderwerpen behandeld die praktijkgericht en relevant zijn bij de inhuur van externen, waaronder wetswijzigingen op het gebied van flexibilisering (Wet DBA, WAS, WWZ), risicoloos inhuren, bescherming persoonsgegevens (AVG), trends en ontwikkelingen.
Ook is er een manier om uw organisatie structureel te verbeteren op dit vlak: de opleidingen van Compliance Factory. Zie in volgend item.

Opleidingen

De steeds vernieuwende en wijzigende regelgeving dwingt organisaties om hun mensen te voorzien van kennis. Iedere organisatie die gebruik maakt van externen, heeft te maken met de wet DBA. Door deze wet is relevante kennis meer dan ooit noodzakelijk geworden voor organisaties.

De rechtsgevolgen van het onjuist toepassen van criteria m.b.t. de inhuur van externen levert voor bedrijven namelijk grote risico’s op.

Vooral resourcers, recruiters, interecedenten, contractmanagers en intermediairs moeten op de hoogte zijn én blijven van de perikelen rondom de wet DBA en de WWZ. Die benodigde kennis is helaas geen ABC’tje en daarom biedt Compliance Factory haar opleidingen aan.

De opleidingen zijn op de praktijk gericht en kunnen ook inhouse gegeven worden.

Iedere cursist leert op gestructureerde wijze de opgedane kennis van de opleiding in de praktijk te implementeren. Dit leidt tot een kosten- en risico-reducerend bedrijfsproces.

Hiernaast vindt u een overzicht van onze diverse opleidingen. Download de folder en neem contact met ons op voor uw wensen.