Nieuws

Nieuws

Corona

Compliance Factory volgt de richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 (het Coronavirus) en neemt passende maatregelen om de veiligheid van onze werknemers, leveranciers, partners, zelfstandigen, klanten en de gemeenschappen waar we actief zijn te waarborgen.

We hebben noodplannen om onze teamleden en bedrijfsactiviteiten te beschermen en om ervoor te zorgen dat er geen onderbrekingen zijn in uw service of in ons vermogen om werknemers te interviewen, aan te nemen en ingeregeld te krijgen.

Alle internationale Compliance Factory-kantoren zijn open en er is een normaal aanwezigheidsbeleid; we volgen het beleid van onze individuele klant met betrekking tot werknemers die op klantlocaties werken.

Laatste Nieuwsfeiten en TCF-video’s

De laatste Nieuwsfeiten betreffen de mededelingen vanuit publieke media die relevant zijn of zaken die vanuit The Compliance Factory aangereikt worden.

Daar wij ervan overtuigd zijn dat video meer zegt dan woorden op papier informeren wij u vanuit onze eigen studio met actuele animaties en nieuwsberichten. Neemt niet weg dat ook de tekstuele versies in document beschikbaar zijn. Het is aan u.

Wij staan er volledig voor open om wetenswaardig materiaal in onze website zichtbaar te maken.
Dat geldt voor materiaal over arbeidsrechtelijke – of contractuele zaken. Al het materiaal wordt vooraf gecontroleerd.

Neem daarvoor contact met ons op via video@compliancefactory.nl of bel.

Wat geven wij door aan de volgende generatie ?

Er is een leven voor Corona/Covid-pandemie, tijdens en erna.
Met name dat “erna” gaat ons bezig houden, want nog nooit heeft deze generatie voor zo’n uitdaging gestaan.
Hebben we geleerd van het verleden ? Kunnen we de toekomst vormen met een verbeterde versie ten aanzien van de planeet waar we allemaal op leven ?
In deze video een toekomstperspectief dat zijn oorsprong vindt in hetgeen wij bij The Compliance Factory-bedrijven belangrijk vinden in de relatie met elkaar: “Waardering en Respect”.

Antwoorden op Tweede Kamervragen mbt Noodpakket

Naar aanleiding van het door de Regering samengestelde Noodpakket tijdens de Corona-crisis, zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld.
Hier vindt u de antwoorden op de voor onze branche belangrijkste vragen.
Het overzicht is samengesteld door Dröge & van Drimmelen in samenwerking met de Branche-organisatie voor intermediairs en brokers (=Bovib).
Mocht u meer willen weten, dan staan wij tot uw beschikking en vernemen graag uw vragen via het contactformulier op onze Contactpagina.

Onze bijdrage aan Nieuwsbrief O2-Accountants

Onze accountant, O2-accountants uit Culemborg, informeert en analyseert actief de fiscale en financiële impact van de actuele en komende Regeringsmaatregelen.
Dat doet zij minimaal 1x per dag, hetgeen getuigt van hoge betrokkenheid naar haar relaties.

Wij juichen het initiatief toe en hebben een bijdrage geleverd dat ingaat op “hoe om te gaan met externe inhuur in deze tijden” en niet te vergeten: blijven ondernemen. In meerdere opzichten in de betekenis van het woord ondernemen.
Tevens een overzicht hoe een impactanalyse aangaande externe inhuur gedaan moet worden.
Mochten er vragen zijn of indien men hulp nodig heeft, neem dan contact op en wacht niet af totdat er een situatie ontstaat met een voldongen feit. Is niet nodig !
Een passende uitdrukking in deze tijden: voorkómen is beter dan genezen. Wij ontzorgen u zo u wilt.

Uitstel: wanneer wel en wanneer niet ?

Er gaan berichten en acties rond waarin uitstel moet leiden tot afstel van het betalen van belasting. Blijf nadenken en besef dat uitstel (en eventueel afstel) uitsluitend van toepassing is op het moment dat er betaalproblemen ZIJN. Het is niet raadzaam om te bedenken dat er sprake is van een “bonusregeling” die iedereen zomaar krijgt.
Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn. Op de websites www.Belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u het laatste (en ENIGE JUISTE) nieuws.

Nieuwsbrief Maart 2020

Regelmatig informeren wij omtrent zaken die wetenswaardigheden betreffen of omdat we denken dat herhalen de kunst van onthouden beïnvloed.
De artikelen houden we zo kort mogelijk en wilt men meer weten of specifieke onderwerpen, dan is daar vast en zeker meer te vinden op de website.
Beetje browsen of gewoon via de zoekfunctie een trefwoord opgeven.
Wat ook geldt voor onze videokanaal geldt ook voor de Nieuwsbrief: heeft u iets dat u wetenswaardig vindt, laat het weten.
Veel leesplezier.

Gedragscode

Het management van The Compliance Factory is van mening dat het zinvol is dat medewerkers voor zichzelf, voor The Compliance Factory en ten behoeve van derden, normen vaststellen en kenbaar maken dat ze die bij de uitoefening van hun werkzaamheden in acht zullen nemen.
De gedragscode heeft ten doel:

  • Borgen van de integriteit en de onafhankelijke positie van de medewerker van The Compliance Factory.
  • Het geven van voorlichting omtrent de professionele opstelling van The Compliance Factory en de medewerkers van The Compliance Factory.
  • Het geven van voorlichting over de normen die medewerkers van The Compliance Factory in acht wensen te nemen jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen.
  • Het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen de medewerkers van The Compliance Factory onderling.

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid (BAV)
Zou men hem niet hebben, dan kan men altijd aansprakelijk gesteld worden in privé en dat is een onverantwoorde situatie. Voor u zelf en voor een ander.
Een dergelijk (onverantwoord) risico rechtvaardigt zeker een verzekering die maar rondom de 100 euro/jaar kost.
Wij eisen van zelfstandigen en leveranciers minimaal een BAV.

Beroepsaansprakelijkheid
Wij eisen in de meeste gevallen NIET
de (veel duurdere) beroepsaansprakelijkheid.
Bepaalde beroepen cq. werkzaamheden eisen die wel en wij zullen dat kenbaar maken indien van toepassing.

Afkoopregeling

In de modelovereenkomst staat een relatie- en concurrentiebeding.
Ook staat er een
afkoopregeling. Is dat niet hetzelfde ? Nee. Het gaat hier om koop.
Er wordt toegestaan dat de klant/opdracht overgenomen wordt, maar dat tast wel de commerciële en financiële positie aan van de Intermediair en/of de klant. Er zijn immers investeringen gedaan om die positie te verkrijgen en dat heeft een (afkoop)waarde,
De afkoopsom is op voorhand
ingeschat op 45.000 euro excl. BTW en kan in de Opdracht gewijzigd worden.
Deze regeling
benadrukt overigens de Zelfstandigheid door de inhoud en de “koopvoorwaarde”.

Privacywet (AVG)

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese verordening (GDPR) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het vereist goede beheerprocessen. En naleving ervan !
Misschien is jouw organisatie, stichting of vereniging nog steeds zoekende naar de (on)mogelijkheden en de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering ? Voorkom een (miljoenen)boete. Kijk wat je moet doen en zorg dat je AVG-proof bent.

Betaaltermijn

Richtlijn 2011/7/EU vereist dat facturen die bedrijven naar elkaar sturen binnen 60 dagen worden betaald.
Ter bescherming tegen onredelijk lange betalingstermijnen, werden de teugels vanaf 1 juli 2017 aangetrokken.
Onder die nieuwe wet mogen grote ondernemingen met MKB-leveranciers géén betalingstermijn afspreken van meer dan 60 dagen. Wordt er toch een langere termijn overeengekomen/opgelegd, dan is deze afspraak ‘nietig’. In dat geval geldt van rechtswege (automatisch) de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. En rechten op wettelijke rente.

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico is een essentieel criterium voor de Zelfstandigheidsstatus.
Met het hebben van een opdrachtgever bestaat automatisch een risico van niet-betaling.
Veel bedrijven hanteren een “Pay-when-Paid”-policy. En afhankelijk van de economische situatie, rol en marge zal men dit in de overeenkomst op willen nemen.
Ons uitgangspunt is en blijft de 30 dagen betaaltermijn.

Modelovereenkomst

De modelovereenkomst is tot stand gekomen na vele maanden overleg tussen (juridische) vertegenwoordigers van de Bovib en de hoogste vertegenwoordigers van de Belastingdienst.
Van belang is vooral te beseffen dat
ALLE artikelen een geheel vormen en vanuit de “holistische
benadering” zowel arbeidsrechtelijk, fiscaal rechtelijk als verbintenisrechtelijk
aansluiting vinden
in de vigerende regelgeving
. Via het Bovib-keurmerk worden de beheersmaatregelen bewaakt en regelmatig getoetst.