Nieuws

Nieuws

RTLZ: Werk in de toekomst; een visie

In samenwerking met RTLZ-De Barometer is een documentaire ontwikkeld waarin een visie gegeven wordt over de toekomst.
De items die belicht worden zijn samengevat: werkvormen, platformtechnologie, vergrijzing en de enorm groeiende behoefte aan opleiden.
Allen zijn verbonden met elkaar. Kijk en vorm je eigen perceptie. Wat is jouw perceptie?

Wat geven wij door aan de volgende generatie ?

Er is een leven voor Corona, tijdens en erna. Met name dat “erna” gaat ons bezig houden, want nog nooit heeft deze generatie voor zo’n uitdaging gestaan. Hebben we geleerd van het verleden? Kunnen we de toekomst vormen met een verbeterde versie t.a.v. de planeet waar we allemaal op leven? Een toekomstperspectief met wat wij bij Compliance Factory belangrijk vinden in de relatie met elkaar: “Waardering en Respect”.

Vergrijzing: een kwestie van tijd !

De vergrijzing gaat betekenen dat bedrijven specifieke dienstverlening niet meer kunnen voortzetten, omdat de kennis niet langer voorhanden is. Pensionada’s die gevraagd worden om door te werken is al meer regel dan uitzondering ! Zorg op tijd voor een aanpak die opvolging garandeert. Bij “Samen voor het Spoor” hebben we een dergelijk programma opgezet. Wij delen graag een visie en oplossing !

WEB-module die WEL keus voor Zelfstandigheid ondersteunt

Het is toch echt tijd om de huidige saamhorigheid (Corona, BLM) nog eens te etaleren als het gaat om de keuzevrijheid van de werkvorm en daar een gezamenlijke sociale verantwoordelijkheid te tonen die afscheid eist van achterhaalde sociale regelgeving.
Het onvermogen de Zelfstandige zijn plek in ons stelsel terug te geven lukt onze Regering niet. Eigenlijk ook weer niet zo gek, want wat dat betreft praat men ook met de verkeerde partijen en wordt onvoldoende geluisterd naar de specialisten die passende oplossingen aandragen.
Iedere keer wordt gespiegeld of het op een dienstverband lijkt. Ja, LIJKT ! Dat is schijnbaar nodig om door instanties gewenste/vereiste  interpretatieruimte overeind te houden. Kijk naar de term “strafpunten” in de WEB-module van 2020. Het zegt zooooveel over de overtuigingen van de schrijvers van de webmodule.
Als iedereen bijdraagt aan ons Sociaal stelsel en men heeft de vrije keus van werkvorm, dan is het een kwestie van inruilen “subsidiesysteem” en (zwaar vereenvoudigd) handhaven met behulp van de vrije markt.
Niet alleen klagen, ook een oplossing aandragen. Welnu, zie onze vragen die we dan ook de “WEL-module” noemen.
Kijk naar de vragen en deel het op jouw social media-sites (svp). Laten we iets in beweging brengen !

Onze bijdrage aan Nieuwsbrief O2-Accountants

Onze accountant, O2-accountants uit Culemborg, informeert en analyseert actief de fiscale en financiële impact van de actuele en komende Regeringsmaatregelen.
Dat doet zij minimaal 1x per dag, hetgeen getuigt van hoge betrokkenheid naar haar relaties.

Wij juichen het initiatief toe en hebben een bijdrage geleverd dat ingaat op “hoe om te gaan met externe inhuur in deze tijden” en niet te vergeten: blijven ondernemen. In meerdere opzichten in de betekenis van het woord ondernemen.
Tevens een overzicht hoe een impactanalyse aangaande externe inhuur gedaan moet worden.
Mochten er vragen zijn of indien men hulp nodig heeft, neem dan contact op en wacht niet af totdat er een situatie ontstaat met een voldongen feit. Is niet nodig !
Een passende uitdrukking in deze tijden: voorkómen is beter dan genezen. Wij ontzorgen u zo u wilt.

Nieuws archief

Regelmatig informeren wij omtrent zaken die wetenswaardigheden betreffen of omdat we denken dat herhalen de kunst van onthouden beïnvloed.
De artikelen houden we zo kort mogelijk en wilt men meer weten of specifieke onderwerpen, dan is daar vast en zeker meer te vinden op de website.
Beetje browsen of gewoon via de zoekfunctie een trefwoord opgeven.
Wat ook geldt voor onze videokanaal geldt ook voor de Nieuwsbrief: heeft u iets dat u wetenswaardig vindt, laat het weten.
Lees de nieuwsbrief.

Er gaan berichten en acties rond waarin uitstel moet leiden tot afstel van het betalen van belasting. Blijf nadenken en besef dat uitstel (en eventueel afstel) uitsluitend van toepassing is op het moment dat er betaalproblemen ZIJN. Het is niet raadzaam om te bedenken dat er sprake is van een “bonusregeling” die iedereen zomaar krijgt.
Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn. Op de websites www.Belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u het laatste (en ENIGE JUISTE) nieuws.

Het management van The Compliance Factory is van mening dat het zinvol is dat medewerkers voor zichzelf, voor The Compliance Factory en ten behoeve van derden, normen vaststellen en kenbaar maken dat ze die bij de uitoefening van hun werkzaamheden in acht zullen nemen.
De gedragscode heeft ten doel:

  • Borgen van de integriteit en de onafhankelijke positie van de medewerker van The Compliance Factory.
  • Het geven van voorlichting omtrent de professionele opstelling van The Compliance Factory en de medewerkers van The Compliance Factory.
  • Het geven van voorlichting over de normen die medewerkers van The Compliance Factory in acht wensen te nemen jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen.
  • Het geven van aanwijzingen voor de verhouding tussen de medewerkers van The Compliance Factory onderling.

Lees de gedragscode.

Documenten die relevant zijn in de relatie met ons, inclusief algemene documentatie die zeker de moeite waard zijn om door te nemen.

Ga hier naar de pagina met de downloads