Video’s

Video’s

KERNPUNTEN  IN  EEN  OVEREENKOMST  UITGELEGD  EN  TOEGELICHT

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid (BAV)
Zou men hem niet hebben, dan kan men altijd aansprakelijk gesteld worden in privé en dat is een onverantwoorde situatie. Voor u zelf en voor een ander.
Een dergelijk (onverantwoord) risico rechtvaardigt zeker een verzekering die maar rondom de 100 euro/jaar kost.
Wij eisen van zelfstandigen en leveranciers minimaal een BAV.

Beroepsaansprakelijkheid
Wij eisen in de meeste gevallen NIET
de (veel duurdere) beroepsaansprakelijkheid.
Bepaalde beroepen cq. werkzaamheden eisen die wel en wij zullen dat kenbaar maken indien van toepassing.

Afkoopregeling

In de modelovereenkomst staat een relatie- en concurrentiebeding.
Ook staat er een
afkoopregeling. Is dat niet hetzelfde ? Nee. Het gaat hier om koop.
Er wordt toegestaan dat de klant/opdracht overgenomen wordt, maar dat tast wel de commerciële en financiële positie aan van de Intermediair en/of de klant. Er zijn immers investeringen gedaan om die positie te verkrijgen en dat heeft een (afkoop)waarde,
De afkoopsom is op voorhand
ingeschat op 45.000 euro excl. BTW en kan in de Opdracht gewijzigd worden.
Deze regeling
benadrukt overigens de Zelfstandigheid door de inhoud en de “koopvoorwaarde”.

Privacywet (AVG)

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese verordening (GDPR) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het vereist goede beheerprocessen. En naleving ervan!
Misschien is jouw organisatie, stichting of vereniging nog steeds zoekende naar de (on)mogelijkheden en de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering? Voorkom een (miljoenen)boete. Kijk wat je moet doen en zorg dat je AVG-proof bent.

Betaaltermijn

Richtlijn 2011/7 / EU vereist dat facturen die bedrijven naar elkaar sturen binnen 60 dagen worden betaald.
Om te beschermen tegen onredelijk lange betalingstermijnen zijn de teugels vanaf 1 juli 2017 aangebracht.
Onder deze nieuwe wet mogen grote bedrijven met mkb-leveranciers geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen overeenkomen. Indien toch een langere periode wordt afgesproken / opgelegd, is deze overeenkomst “nietig”. Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen (automatisch). Ook is er recht op het toepassen van wettelijke rente.

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico is een essentieel criterium voor de Zelfstandigheidsstatus.
Met het hebben van een opdrachtgever bestaat automatisch een risico van niet-betaling.
Veel bedrijven hanteren een “Pay-when-Paid”-policy. En afhankelijk van de economische situatie, rol en marge zal men dit in de overeenkomst op willen nemen.
Ons uitgangspunt is en blijft de 30 dagen betaaltermijn.

Modelovereenkomst

De modelovereenkomst is tot stand gekomen na vele maanden overleg tussen (juridische) vertegenwoordigers van de Bovib en de hoogste vertegenwoordigers van de Belastingdienst.
Van belang is vooral te beseffen dat
ALLE artikelen een geheel vormen en vanuit de “holistische benadering” zowel arbeidsrechtelijk, fiscaal rechtelijk als verbintenisrechtelijk aansluiting vinden in de vigerende regelgeving. Via het Bovib-keurmerk worden de beheersmaatregelen bewaakt en regelmatig getoetst.

PROCESSEN  EN  TERMINOLOGIE  IN  BEELD

De rol van de Broker is die van de ontzorger. Vinden van kandidaten, verzorgen contractadministratie en het afwikkelen van facturen zijn de drie hoofdlijnen waarlangs de Broker haar klant ontzorgt. Zij is ook de regisseur van de processen, waarbij zij een volledig neutrale rol dient te hebben om zo te kunnen komen tot de juiste kandidaat tegen de beste prijs.

Controleer altijd de arbeidsrelatie op de factoren: fictief dienstverband (in geval van een Zelfstandige)  of op de arbeidsrelatie tussen leverancier en de ingezette persoon. Indien daar problemen bestaan dient men te beseffen dat de ingezette persoon de gehele keten kan aanspreken op onjuistheden en goed werkgeverschap. Ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen. Controleer voordat de opdracht begint.

Door de Wet DBA dient men het proces van aanvraag tot en met contract goed te regelen. Dat houdt in dat bij het samenstellen van de aanvraag beoordeeld moet worden of het mogelijk is om de werkzaamheden uit te laten voeren door een Zelfstandige ter voorkoming van arbeidsrechtelijke problemen. Vaak zien we dat de eerste stap van beoordeling pas geschiedt op het moment dat de contracten samengesteld gaan worden. Meer dan eens levert dit problemen. Voorkom het met tijdig en juist handelen aan het begin van het aanvraagproces.

Het onboardingsproces wordt vaak onderschat. Vooral als er sprake is van een transitie waarbij contracten ingeregeld moeten worden en de relaties nog aan elkaar dienen te wennen. Zorg voor voldoende documentatie en bereikbaarheid. Het verschil tussen Contact en Contract is de R van Relatie !

Self-billing is een onderdeel van het afhandelingsproces van de urenregistratie. Self-billing en Reversed billing zijn twee verschillende behandelingsvormen, waar wij kiezen voor de methodiek die het beste aansluit bij het proces van urenverwerking van de klant, opdat dit voor alle betrokkenen het beste aansluit op de behandeling van eigen facturen en factuurnummers.
Een waarschuwing is hier op zijn plaats voor self-billing, omdat men dit wel heel goed moet verwerken in de eigen administratie, daar het door de klant afgenomen factuurnummer leidend is in de eigen administratie. Bij verkeerde behandeling kan dit boetes opleveren vanwege verkeerde aangiftes. Daarom geven wij de voorkeur aan reversed billing waar men zelf het factuurnummer bepaalt. 

ONZE  VISIE  IN  BEELD

Het gaat om meerdere rechtsgebieden zodra er sprake is van externe inhuur. Wij zeggen vaak : What you see is what you get, but what you do not see you also get.
En dat mag men gerust vergelijken met een ijsberg in het water.

Life-time employment is voorbij. Meerdere malen een switch maken zal in de toekomst moeten, omdat de life-cycle van bedrijven steeds korter wordt.
En de flexibilisering van arbeidsverhoudingen ook zal toenemen, omdat een vast dienstverband voor werkgevers vaak een risicovoller traject is dan het inhuren voor de duur dat het nodig is.
Om niet fijngemalen te worden in die onduidelijkheid zal men zelf kansen moeten vergroten op voortzetting van werk en inkomen. Daarvoor zal men ook creatief moete n worden en niet redeneren vanuit specialisatie en wel vanuit breed inzetbaar. Meer “spelen” met competenties eist een mental-switch.

De wereld verandert snel en nieuwe technologieën zoals het internet, draadloos, nano-technologie, DNA-herkenning, robottisering, drone-technologie. Noem het maar op. In crisis-tijden krijgt innovatie de ruimte en vormt de basis tot herstel na een crisis.
De hier genoemde mobiliteit heeft niets met verkeer en transport te maken. Het gaat erom dat er diverse situatieszich voordoen, waardoor mensen in korte tijd in een geheel andere baan terecht (kunnen) komen, omdat innovatie gestimuleerd wordt en men kansen ziet.

De wereld vergrijst en mensen worden ouder. Dat geeft een enorme druk op pensioensvoorzieningen en pensioensopbouw. Het collectieve stelsel staat zwaar onder druk door tegenvallende beleggingsresultaten en daarmee is direct alles gezegd. Wat is de houdbaarheid van het pensioenstelsel ?
Een ander spannend item is het gegeven dat jongeren niet snel de baan van ouderen overnemen. Daarmee dreigt het verloren gaan van vooral handmatige beroepen en dat zal weer de weerslag hebben op diverse industrieën.

Wij zijn trots op wat wij bereikt hebben en waar we mee bezig zijn. Want het is de klant die ons waardeert voor onze kennis, betrokkenheid en hoge servicegraad.
Ontzorgen zit  in ons DNA. Net zo goed als unieke kennisopbouw vertalen in praktische oplossingen. Kijk zelf maar en daag ons uit.

SAMENWERKING  IN  BIJZONDERE  PROJECTEN

Platformtechnologie is bepalend bij het creeren van een duurzaam werkleven. Slimme oplossingen die ook zorgen voor beter gebruik van competenties. Jellow is een dergelijk platform.
Compliance Factory verzorgt voor de contractafhandeling en de compliancy, waardoor inhuurder en kandidaat een combi kunnen gebruiken die direct een forse besparing oplevert.

Het Sport Professionals Netwerk is het sportplatform dat vanuit een samenwerking van de KNVB, NOC/NSF, Jellow en Compliance Factory aan alle sportbonden een mogelijkheid biedt tot het vinden van professionals die verenigingen en bonden kunnen helpen bij de problemen die zij tegenkomen.

Zoals gezegd zeggen wij wat wij doen en doen wij wat wij zeggen.
En allemaal puur gebaseerd op willen en kunnen begrijpen wat de betrokkenen wensen en eisen. Met in acht name van vigerende regelgeving en het gevoel dat er echt service en kwaliteit ervaren is tegen een zeer billijke prijs.